TeX source:
\left[3-\sqrt{13}\; ; \;3+\sqrt{13}\right]