TeX source:
\mathbb{L} = \left\{-\sqrt{-1+\sqrt{2}};\sqrt{-1+\sqrt{2}}\right\}