TeX source:
\mathbb{L}=\left\{-\sqrt{\pi+k^2}\;;\;\sqrt{\pi+k^2}\;;\;-\sqrt{\pi^2\left(1+k\right)}\;;\;\sqrt{\pi^2\left(1+k\right)}\right\}