TeX source:
1+\sqrt{6}+\sqrt{2\left(1+\sqrt{6}\right)+5} = 2+2\sqrt{6} \neq 0