Dozent: Mario Nowitzki
Kursbezeichnung: Masterarbeit Pianowski MA_Pianowski [SS20]