=== Kurs-Info ===

Dozent: Peter Morcinek

Kursbezeichnung: Internetprogrammierung T/19 (WiSe 21)

Modulbeschreibung: Modulhandbuch Telematik Bachelor 2019